نوشته‌ها

شاید به جرات بشه گفت که قبل از هر اختراعی توسط انسان های اولیه ، خواسته یا ناخواسته به سمت هنر معماری روی آوردند . یکی از اساسی ترین نیاز های هر انسان محلی برای سکونت است. محلی که برای سکونت انتخاب میشود جدایی ار بهای پرداختی میبایست زیبایی هایی هم به همراه داشته باشد تا زندگی در آن مکان لذت بخش باشد . برای این مهم  وجود شخصی لازم است که بتواند یک محیط دلنشین و زیبا برای ساکنین ایجاب کند ، که من به آن میگویم معمار ! ادامه مطلب